Промишлено и гражданско строителство. Строителство на хидросъоръжения, ВиК мрежи, ниско строителство, строителни ремонти. Производство на бетон, бетонови изделия, циментови замазки и инертни материали.  Услуги със строителна механизация.
Инертстрой - Калето АД гр. Мездра Адрес: Мездра, ул. Иван Вазов 2 e-mail:kaleto4444@abv.bg тел:+359/ 910/923 94, +359/ 910/921 79
 
 
"ИНЕРТСТРОЙ - КАЛЕТО АД" - МЕЗДРА
СЕРТИФИКАТИ ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ МЕХАНИЗАЦИЯ П.Т. БАЗА
НАСТОЯЩИ ПРОЕКТИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩИ ПРОЕКТИ
Свали
Свали