Промишлено и гражданско строителство. Строителство на хидросъоръжения, ВиК мрежи, ниско строителство, строителни ремонти. Производство на бетон, бетонови изделия, циментови замазки, варови разтвори и инертни материали. Услуги със строителна механизация.
Инертстрой - Калето АД гр. Мездра Адрес: Мездра, ул. Иван Вазов 2 e-mail:kaleto4444@abv.bg тел:+359/ 910/923 94, +359/ 910/933 06
Притурка за прогнозата за времето
YoWindow.com yr.no
ВЕЦ "Калето"
Строежа на ВЕЦ "Калето" започва на 17.08.2006г.
В процеса на строителството са вложени 27000 m3 бетон, 840 тона арматура, 28000 m2 кофраж, 150000 m3  натоварени и извозени земни маси и инертни материали
Стойността на обекта е около 15 милиона лева.
Сградоцентрала с обща площ 300 m2  в която са монтирани 2 турбини тип "Каплан"
Годишното производство на ВЕЦ "Калето" е между 16 - 18000 MW/h екологично чиста ел. енергия.
Инвеститор: Инертстрой - Калето" АД
Изпълнител: Инетрстрой - Калето" АД
Магазини за хранителни стоки, АРИЕЛ - ТН
Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг находяща се в град Мездра ул. "Ал. Стамболийски" 105
Сградата е със застроена площ 5000 квадратни метра, от които подземен паркинг с площ 1500 квадратни метра на кота - 3.80, магазин с площ 1060 квадратни метра, два малки магазина от юг с площ 150 квадратни метра на кота 0, офиси с обща площ 1500 квадратни метра на кота +3.80, офиси с обща площ 450 квадратни метра на кота +6,80, офиси с обща площ 450 квадратни метра на кота +9.80
Оранжерия за зеленчуци с когенерационна система
Възложител :ЕТ"Озирис-Цветан Йорданов"
Изпълнител:"Инертстрой-Калето"АД
Стойност на обекта 4 500 000,00 лв.
Триетажна жилищна кооперация на ул. "Ал. Стамболийски" 85 гр.Мездра
Сградата е със застроена площ 880 квадратни метра.
Жилищна кооперация с магазин на адрес град Мездра ул. "Стефан Стамболов" 5 гр.Мездра
Преустройство на съществуващо училище в семеен хотел с.Типченица, община Мездра
"ИНЕРТСТРОЙ - КАЛЕТО АД" - МЕЗДРА
Биогаз инсталация - село Царевец.  на площадката са изградени две инсталации от две различни дружества, съответно Царевец енерджи и Малиновец енерджи, вяска с по 1,2 мегавата електрическа мощност. Идеята на това производство е да се оползотворяват  отпадните продукти(фекални маси)  от животновъдни ферми и царевичен силаж. Тъй като  отпадъка след производството отива за наторяване на земеделски земи, затова процеса е производство на ел. енергия  от възобновяеми енергийни източници .
Фабрика за производство на пелети - село Говежда. Монтираната производствена линия  дава възможност, като начало да започне  производство на около 10 хиляди тона пелети клас А годишно
като тенденцията е производството да нарасне до 12-13 хиляди тона годишно.
Офис сграда "Данкови" - град Мездра.
Детска борса "Натали" - град Мездра
Къща за гости - село Сираково.
Хотел "Яцин" - град Кнежа.
 
Гражданско строителство - град Мездра.
 
Храм "Св.вкмч Димитрий Чудотворец" - село Боденец.
Храм "Св.Софроний Епископ Врачански" - село. Дърманци.
Кравеферма "ЗП Николай Нончев" - село Горна Кремена. Тя е първа категория за производство на мляко, като за първата си година е произвела 1,1млн. Литра първокачествено мляко. Очаква се за 2017г. Производството да е 2млн. Литра.
Еднофамилна къща с магазин в град Мездра