Промишлено и гражданско строителство. Строителство на хидросъоръжения, ВиК мрежи, ниско строителство, строителни ремонти. Производство на бетон, бетонови изделия, циментови замазки, варови разтвори и инертни материали. Услуги със строителна механизация.
Инертстрой - Калето АД гр. Мездра Адрес: Мездра, ул. Иван Вазов 2 e-mail:kaleto4444@abv.bg тел:+359/ 910/923 94, +359/ 910/933 06
Притурка за прогнозата за времето
YoWindow.com yr.no
ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ
БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ !
Тротоарни плочи - 40/40/5
Тротоарни плочи - 30/30/5
Тротоарни плочи - 40/40/5 - цветни
Тротоарни плочи - 40/40/5 - цветни
Количество -
на склад
Градински бордюри - 50/16/8

Количество -
на склад       
Уличен бордюр - 100/35/18
Уличен бордюр - 50/35/18
Количество -
на склад
Канафки ЕКТ - 200/50

Количество -
на склад
Канафки ЕКТ - 200/30

Количество -
на склад
Перонен елемент - 200/50

Количество -
на склад
Бетонови тръби -            ф-200
                                          ф-300 
                                          ф-600
Количество -
на склад    ф-1000
Канафка ЕО - 150/100


Количество
-
на склад
Канафка - 100/40


Количество
-
на склад
Лека подпорна стена /ЛПС/


Количество
-
на склад
Стоманобетонен конус - ф 1000

Количество -
на склад
Бетонови решетки - 40/43/8

Количество -
на склад
Крайпътни улеи

Количество -
на склад
"ИНЕРТСТРОЙ - КАЛЕТО АД" - МЕЗДРА