Инертстрой - Калето АД гр. Мездра
Адрес: Мездра, ул. Иван Вазов 2
e-mail: inertstroi_kaleto@abv.bg
телефони: +359/ 910/923 94, +359/ 910/ 921 79
ЕИК: 106028833
 
 
Промишлено и гражданско строителство. Строителство на хидросъоръжения, ВиК мрежи, ниско строителство, строителни ремонти. Производство на бетон, бетонови изделия, циментови замазки, варови разтвори и инертни материали. Услуги със строителна механизация.
Инертстрой - Калето АД гр. Мездра Адрес: Мездра, ул. Иван Вазов 2 e-mail:inertstroi_kaleto@abv.bg тел:+359/ 910/923 94, +359/ 910/933 06
Притурка за прогнозата за времето
YoWindow.com yr.no
"ИНЕРТСТРОЙ - КАЛЕТО АД" - МЕЗДРА